Iskolánk adatai:

Név: Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola

Cím: 6300 Kalocsa, Szent Imre utca 32.

Fenntartó: Klebelsberg Központ, Bajai Tankerületi Központ

OM: 202988

Iskolánk elnevezése:

Az iskola neve sokszor változott az elmúlt évek során, néhány évig társulásban tagiskolaként működött. Majd 2014. szeptember 1-től Kalocsai Eperföldi Általános Iskola néven, ismét önálló lett. A név onnan ered, hogy ebben az utcában voltak a legszebb és legnagyobb eperfák, amelyeknek sajnos a 2000-es évek elejére, már nyomuk sem maradt. A múlt tiszteletére 2015 tavaszán, a Föld Napja alkalmából a bejárat elé eperfát ültettünk, hogy jelenlegi tanulóink is megtudhassák, honnan kapta nevét az intézmény, ahová járnak.

2017. szeptemberétől újabb átszervezésnek köszönhetően Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola nevet kaptuk.

Iskolánk története:

A kalocsai Eperföldön először az 1800-as évek végén építettek egy két-tantermes iskolát, elsősorban a város szegényeinek, a parasztgyerekeknek; a kubikusok és a napszámosok gyerekeinek. Az első írásos dokumentumok az 1910-es évekből származnak, Császka György érsek építtetett még két osztályt a már meglévő iskolához. Ennek emlékét az iskolaépület falán elhelyezett emléktábla őrzi napjainkban is.

Mai szemmel hihetetlen, de negyven-ötvenfős osztályok voltak a jellemzőek akkoriban; így tanultak írni, olvasni és számolni a kisdiákok. 1921-ben felépült a Rokkanttelepi Iskola, ahol csak alsó tagozat működött. A környéken lakó családok apróságainak könnyebb volt eljutni a kihelyezett iskolába.

Az Eperföldi Iskola történetében nagy fordulatot hozott, amikor az 1960-as években elkezdődött a Széchenyi lakótelep építése. Ekkor újabb nyolc tanteremmel bővült az iskola. Hirtelen a város legnagyobb oktatási intézménye lett, csaknem 800 tanulóval, évfolyamonként három osztállyal. 1983-ban egy nagy tornaterem is épült az udvarban, melynek következtében testnevelés tagozatos osztályok indulhattak. Az iskola egyre népszerűbb lett, mely népszerűsége ma is fennáll. Néhány évvel később elkészült a sportpálya is. A 2004-es évben az önkormányzat több mint 100 millió forintot költött az iskola épületeinek külső hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, az udvar felújítására. Intézményünk kívülről és részben belülről is megszépült.

A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Intézményi infrastruktúra-fejlesztés a közoktatásban” című kiemelt projekt keretében laptopokat, tanulói tableteket kaptunk; interaktív táblák és projektorok kerültek felszerelésre. Melyhez megvásároltuk a digitális tananyagot is 1-8. évfolyamra valamennyi tantárgyhoz. 2014-ben napelemek kerültek a tetőre, a villamos áram egy részét intézményünk hasznosíthatja. A 2015/2016-os tanévben a TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 projekt keretében iskolánk informatikai eszközparkja jelentősen tovább bővült.

Iskolaudvarunk térkövezése 2005-ben az önkormányzati beruházás után megtörtént. Az ekkor még kopár teret 2015-ben az Alapítványi Bál bevételéből vásárolt játékokkal, majd 2016-ban a Rossmann üzlet által kiírt pályázaton elnyert fitnesz eszközökkel sikerült felszerelni.

Intézményünk a 2017/2018-as tanévtől Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola néven; 1. évfolyamtól indulva felmenő rendszerben az "A" osztályban sportiskolai tanterv szerint, a "B" osztályban hagyományos tanterv szerint folyik az oktatás.

Tanulóink:

Az Eperföldi Iskolát sem kerülte el az országosan is jellemző gyermekszám csökkenés. Ma már, csak 356 tanuló jár hozzánk, két-két párhuzamos osztályban. Ebből 165 fő az alsó tagozatos és 191 fő a felső tagozatos diákok száma.

Az iskola körzetében élő családok különböző anyagi, szociális és kulturális környezetben élnek. Sok az egyszülős családból származó gyermek, több tanulónkat nagyszülők illetve gyám neveli. Hátrányos helyzetű tanulóink száma igen jelentős. Évről-évre növekszik a sajátos nevelési igényű illetve a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma.

Nevelőtestület:

Nevelőtestületünk összetétele: 32 nő és 5 férfi (közülük csak 1 tanító bácsi); 15 pedagógus tanári-, 20 pedagógus tanítói végzettségű és 2 pedagógus tanítói- és tanári diplomával is rendelkezik. Szakos ellátottságunk 100%-os (a vizuális kultúrát és a fizikát óraadó tanár tanítja felső tagozaton). A tantestület nagy részének ez az első munkahelye.

Az Eperföldi Általános Iskola tantestülete kitűnő pedagógus gárda; szakértelemmel, motivációval, hasznosítható energiával.

Intézményünkben hat munkaközösség működik: alsós, humán, természettudományi, napközis, testnevelés és gyógypedagógusi (intézményközi).

Pedagógiai programunk:

Pedagógiai programunkban nagy gondot fordítunk a tehetség kibontakoztatására, a műveltség alapjainak elsajátíttatására. Fontosnak tartjuk, hogy segítsük a nehéz körülmények közül érkező gyermekek tanulását, hátrányaik leküzdését. Kiemelt feladatunknak tartjuk a mindennapos testmozgás és a rendszeres sportolás igényének kialakítását.

A pedagógiai munkának, a gyerekek aktivitásának és a szülők támogató magatartásának köszönhetően diákjaink eredményesen szerepelnek a városi, megyei és országos szinten rendezett tanulmányi versenyeken, emellett a különböző sportágakban is az élen járnak.

Elérhetőségeink:

6300 Kalocsa, Szent Imre u. 32.

eperfoldisuli@gmail.com

30/781-0880 vagy 78/462-062

Fenntartónk:

Bajai Tankerületi Központ

Igazgató: Sárosi Magdolna

6500 Baja, Kenderes u. 5-7.