Alkalmazottak

Vajda Henrietta

intézményvezető, általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, matematika műveltségterület, közoktatásvezető szakvizsga

Feketéné Tóth Eszter

intézményvezető-helyettes, általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium

 

Pedagógusok

András Marianna - általános iskolai tanító, közoktatásvezető szakvizsa

Balogh Tamás - testnevelés szakos tanár, labdarúgás sportedző

Bekéné Holler Nóra - általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Buzogány Szabolcs - okleveles testnevelő tanár

Csehné Fegyvári Edit - történelem-orosz szakos általános iskolai tanár

dr. Szabóné Maros Mária - általános iskolai tanító, testevelés szakkolégium

dr. Tóth-Kovácsné Holler Anett - német szakos nyelvtanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Farkasné Kurucz Ágnes Anna - matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, közoktatásvezető szakvizsga

Fekete Krisztina - általános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi terület, ifjúságsegítő

Fekete Rózsa - általános iskolai tanító, ének szakkollégium

Fekete Szilvia - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles könyvtárpedagógiai tanár

Feketéné Major Zsuzsanna - általános iskolai tanító, ének szakkollégium

Fricska Katalin - német (nemzetiségi) - magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, tánc- és drámapedagógia szakos tanár

Gillichné Fejes Zsuzsanna - történelem-orosz szakos általános iskolai tanár

Jagicza Sándorné (Zita) - általános iskolai tanító, német nyelvű szakkollégium

Jakab Ivett - általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium

Jánosi Györgyné (Zsuzsanna) - matematika szakos általános iskolai tanár, közoktatásvezető szakvizsga, okleveles matematikatanár

Királyné Bella Katalin - általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium, gyógypedagógus

Lakatos Balázs - testnevelés-technika szakos tanár, labdarúgás sportedző , testnevelő tanár, számítástechnika szakos tanár

Lakatos István - testnevelő tanár

Marsiné Fekete Judit - kémia szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Makádi László Tiborné (Ildikó) - általános iskolai tanító, népművelő szakkollégium, matematika műveltségterület, fejlesztő pedagógus szakvizsga

Mezei Gabriella Margit - történelem-orosz szakos tanár, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár

Oknerné Németh Erika - általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos általános iskolai tanár

Palásti Nóra - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, gyógypedagógus

Papp Róbert - általános iskolai tanító, rajz szakkollégium

Romsics Éva - általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakkollégium

Rózsa Ivett - általános iskolai tanító, informatika műveltségterület, matematika műveltségterület

Salacz-Lakatos Szilvia Zsuzsanna - általános iskolai tanító, informatika műveltségterület

Sikariné Müller Mária - általános iskolai tanító, népművelő szakkollégium

Sima Zsuzsanna - általános iskolai tanító, általános iskolai rajz szakos tanár

Simáné Hodován Éva - általános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi terület

Simon Zoltán Emil - biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár, közoktatásvezető szakvizsga

Szűcsné Palásti Judit - történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár, közoktatásvezető szakvizsga

Sztupovszki Gáborné (Anikó) - általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár, gyógytestnevelő

Varga Mónika - matematika-fizika szakos tanár

Zörgőné Zaveczki Erzsébet  - általános iskolai tanító, rajz szakkollégium

Munkánkat Segítik

Buzai Éva - pedagógiai asszisztens

Kovács Emese - iskolatitkár

Kacsora Gábor - portás

Kovács Mihály - gondnok

Mátyás Tímea - takarító

Sára Péterné - takarító

Sörös Istvánné - takarító

Mező Károlyné - takarító

Csupor Istvánné - takarító