Szociális segítő munkatárs az iskolában

Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről 
 
2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kötelező jelleggel, új elemként jelenik meg minden Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási körében. A köznevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítése, a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítést végző szociális szakemberek kezdik meg munkájukat a Kalocsa járásában működő összes tanintézményben.

Az óvodai és iskolai szociális munka során nyújtott szolgáltatások célja, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú gyermekek körében:

 óvodai és iskolai beilleszkedés elősegítése

 az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése

 egészségfejlesztés

 veszélyeztetettség megelőzése, illetve mérséklése, megszüntetése 
 
Az óvodai és iskolai szociális segítő az alábbi területeken tevékenykedhet 
 
1. Csoportban végzett szociális munka keretein belül:  a gyermek megfigyelése csoporthelyzetben, illetve az osztály/csoport működésének megfigyelése  a gyermekek számára kommunikációs és emocionális készségek, képességek fejlesztését támogató foglalkozások szervezése  az osztályok, csoportok számára tájékoztató és készségfejlesztő foglalkozás szervezése, különös tekintettel az alábbi témákra: gyermeki és emberi jogok, esélyegyenlőség, digitális biztonság, függőségek, társas kapcsolatok, bántalmazás és konfliktusok kezelése   szülőcsoportok szervezése, vezetése, különösen: aktuális gyermeknevelési problémák pl. digitális szülőség, speciális helyzetű gyermekek szüleinek önsegítő csoportja.   szakmai műhely pedagógusoknak szociális és gyermekjóléti kérdésekben, különösen a jelzőrendszeri feladatokról, veszélyeztetettség jeleiről  
 
2. Közösségi szociális munka keretein belül:

 támogatja a szakmai team együttműködését

- katalizálja, koordinálja az együttműködést az adott köznevelési intézményhez kapcsolódó szakemberekkel, a partner intézményekkel

 közösségépítő rendezvényeken vesz részt, azokat szervezi

- lehetőség szerint részt vesz a köznevelési intézmény által szervezett közösségi rendezvényeken 

- szabadidős programokat szervez a gyermekek és szüleik számára 

- együttműködik a köznevelési intézményen belül működő szülői és tanulói szervezetekkel  
 
3. Egyéni szociális munka keretein belül:

 a gyermeknek, szülőknek, pedagógusoknak információt nyújtanak az elérhető szociális szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, az elérhető egyéb – egészségügyi, jogi, kulturális – szolgáltatásokról. 

 szükség esetén delegálják a gyermeket, szülőt a megfelelő intézménybe/szolgáltatásba, segítik az ügyintézést.  

 tanácsot adnak a gyermeknevelés és a családi élet egyéb területein, az óvodában/iskolában jelentkező problémák kapcsán, különös tekintettel a beilleszkedési nehézségekre, a gyermek szociális és mentális fejlődésével kapcsolatos kérdésekre, pályaorientációra. 

 szakmai konzultációt biztosítanak a pedagógusok számára a fenti témákon túl a gyermekcsoportok működését érintő kérdésekben, különös tekintettel iskolai erőszak, zaklatás témájában. 
 
4. Szülőkkel, családokkal végzett szociális munka keretein belül:

 tanácsadás, konzultáció családoknak a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, illetve egyéb problémák kapcsán, közvetítés a szülő gyerek kapcsolatban

 részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken

 szülői értekezleten való részvétel

 családlátogatások 

 

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT ORIGÓ Család és Gyermekjóléti Központ

6300 KALOCSA Szent István király út 35.

Tel/Mobil:78/461-753/06-30-791-0873

mail:iskolaiszocialissegitokj@gmail.com